ข้อมูลที่พัก: ดี.เจ.

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ดี.เจ.
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ฝาง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 120 - 250 บาท
 • ที่อยู่ : 49 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5345 1281
 • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย