ข้อมูลที่พัก: แม่กก ริเวอร์ วิลเลจ

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : แม่กก ริเวอร์ วิลเลจ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ฝาง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,450 - 4,450 บาท
 • ที่อยู่ : 84 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลท่าตอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5345 9328, 0 5345 9189, 0 5345 9355-6
 • จำนวนห้อง : 29 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : bryan@maekok-river-village-resort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย