ข้อมูลที่พัก: บ้านพักชาวแพ

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านพักชาวแพ
  • สถานที่ : แม่อาย เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 150 บาท
  • ที่อยู่ : 211 หมู่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5345 9312
  • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย