ข้อมูลที่พัก: จันทร์เกษม

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : จันทร์เกษม
  • สถานที่ : แม่อาย เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 209 หมู่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5345 9313, 08 6197 7914
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย