ข้อมูลที่พัก: แม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : แม่แตง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่แตง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 105 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 5015
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5347 1777-5, 08 1398 9660, 08 9433 2343
 • จำนวนห้อง : 55 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : sale@maetang-hotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย