ข้อมูลที่พัก: ศรีลานนา

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ศรีลานนา
  • สถานที่ : เมือง นครราชสีมา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 60 - 180 บาท
  • ที่อยู่ : 53 ถนนเทวีอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5324 3189
  • จำนวนห้อง : 26 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย