ข้อมูลที่พัก: วิริยะเฮ้าส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : วิริยะเฮ้าส์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 550 บาท
  • ที่อยู่ : 10/4 ซอย1 ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 2340, 0 5327 2342
  • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : wiriyah@loxinfo.co.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย