ข้อมูลที่พัก: เล็กเฮ้าส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : เล็กเฮ้าส์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 80 - 140 บาท
  • ที่อยู่ : 22 ซอยวัดชมพู ถนนชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5325 2686
  • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย