ข้อมูลที่พัก: บ้านเยาวชนเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านเยาวชนเชียงใหม่
  • สถานที่ : ทางเข้าวัดป่าพร้าวนอก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 450 บาท
  • ที่อยู่ : 21/8 ถนนช้างคลาน หมู่บ้านอุ่นเรือน (ทางเข้าวัดป่าพร้าวนอก) ตำบลป่าแดด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 6737
  • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : cyhpeter@chiang.a-net.net.th, chiangmai@thya.org
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย