ข้อมูลที่พัก: แนท เกสท์เฮาส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : แนท เกสท์เฮาส์
  • สถานที่ : ถนนพระปกเกล้า
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 90 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 7 ซอย6 ถนนพระปกเกล้า
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5320 6851, 0 5327 7878, 08 6654 4117, 08 1960 1468
  • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@natguesthouse.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย