ข้อมูลที่พัก: เซ็นเตอร์เพลส

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : เซ็นเตอร์เพลส
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 450 บาท
  • ที่อยู่ : 17/2 ซอย1 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง งหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 1169, 0 5320 6233
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย