ข้อมูลที่พัก: ซี แอนด์ ซี ทีค เฮาส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ซี แอนด์ ซี ทีค เฮาส์
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 80 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 39 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง งหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5324 6966
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย