ข้อมูลที่พัก: อินทนิล

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : อินทนิล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 220 - 650 บาท
 • ที่อยู่ : 14 ถนนมรกต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5321 2244, 0 5322 2155, 0 5321 5514, 0 5321 9471-2
 • จำนวนห้อง : 83 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย