ข้อมูลที่พัก: สุริวงศ์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : สุริวงศ์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,700 - 6,300 บาท
 • ที่อยู่ : 110 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 0051-7, 0 2541 4741-3
 • จำนวนห้อง : 190 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : swst@suriwonghotels.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย