ข้อมูลที่พัก: วิสต้า

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : วิสต้า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 750 - 950 บาท
 • ที่อยู่ : 252/19-23 ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5321 0663-4
 • จำนวนห้อง : 62 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@chiangmaivista.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย