ข้อมูลที่พัก: ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ (วาย เอ็ม ซี เอ)

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ (วาย เอ็ม ซี เอ)
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 1,600 บาท
  • ที่อยู่ : 11 ซอยเม็งรายรัศมี ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5371 3785-6, 0 5370 2763-4
  • จำนวนห้อง : 90 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : hotel@ymcachiangmai.org
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย