ข้อมูลที่พัก: ลานนาวิว โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ลานนาวิว โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,600 - 4,500 บาท
  • ที่อยู่ : 1 ซอยโรงพยาบาลลานนา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์(เชียงใหม่-ลำปาง) ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5321 7784-5, 0 5321 0740-4, 0 5340 8830-3,
  • จำนวนห้อง : 116 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : sale@lannaview.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย