ข้อมูลที่พัก: ลานนา พาเลซ 2004

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ลานนา พาเลซ 2004
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,900 - 5,900 บาท
 • ที่อยู่ : 184 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5321 7749, 0 5381 9277-8, 0 5381 9327-31
 • จำนวนห้อง : 205 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : rsvn@lannapalace2004.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย