ข้อมูลที่พัก: พิงค์พยอม

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : พิงค์พยอม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 99/41 ถนนสุเทพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 52000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 7497, 0 5327 0445-7
 • จำนวนห้อง : 57 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย