ข้อมูลที่พัก: เดอะ พรอวิเดนซ์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : เดอะ พรอวิเดนซ์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 2,250 บาท
  • ที่อยู่ : 99/9 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5389 3123-7
  • จำนวนห้อง : 83 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย