ข้อมูลที่พัก: พรพิงค์ ทาวเวอร์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : พรพิงค์ ทาวเวอร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 8,000 บาท
 • ที่อยู่ : 46-48 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 0099-110
 • จำนวนห้อง : 325 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : cnx@pornpinghotelchiangmai.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย