ข้อมูลที่พัก: ปรินซ์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ปรินซ์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : 3 ถนนท้ายวัง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5325 2025-31
  • จำนวนห้อง : 106 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : prince@chiangmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย