ข้อมูลที่พัก: นครพิงค์ พาเลซ

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : นครพิงค์ พาเลซ
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 471/9 ซอยใจแก้ว ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5328 1822-7
  • จำนวนห้อง : 128 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย