ข้อมูลที่พัก: นิวมิตรภาพ

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : นิวมิตรภาพ
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 40 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 94-98 ถนนราชวงศ์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5325 1262, 0 5323 5436, 0 5323 5205
  • จำนวนห้อง : 100 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : reservation@newmitrapap.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย