ข้อมูลที่พัก: ธาริน

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ธาริน
  • สถานที่ : ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 970 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 10/7 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) ตำบลช้างเผือก
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5340 0131-9
  • จำนวนห้อง : 170 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : rsvn@tarinhotel.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย