ข้อมูลที่พัก: แอร์พอร์ท เรสซิเดนท์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : แอร์พอร์ท เรสซิเดนท์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 590 - 1,950 บาท
  • ที่อยู่ : 47/2 ซอย 1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1602 5093, 0 5320 1951-3
  • จำนวนห้อง : 118 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : sale@airportresident.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย