ข้อมูลที่พัก: โชคชัยโฮม

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : โชคชัยโฮม
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 520 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 6/2 ซอย 28 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5389 0497-501
  • จำนวนห้อง : 52 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย