ข้อมูลที่พัก: เชียงใหม่ เอส พี

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เชียงใหม่ เอส พี
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 790 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : 69 ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5340 6396-8
 • จำนวนห้อง : 65 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : hotel_eurana@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย