ข้อมูลที่พัก: เชียงใหม่ ออคิด

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เชียงใหม่ ออคิด
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,400 - 15,000 บาท
 • ที่อยู่ : 23 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5322 2099, 0 5322 2091-3, 0 2278 3199, 0 2278 4633
 • จำนวนห้อง : 266 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@chiangmaiorchid.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย