ข้อมูลที่พัก: เชียงใหม่ ฮิลล์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เชียงใหม่ ฮิลล์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,600 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 18 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5321 0030-4, 0 5340 0601-5
 • จำนวนห้อง : 249 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : chiangmaihill@cm_ksc.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย