ข้อมูลที่พัก: กรีนพาเลซ

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : กรีนพาเลซ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 550 บาท
 • ที่อยู่ : 70 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5389 4718-25
 • จำนวนห้อง : 109 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : greenpalacehotel@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย