ข้อมูลที่พัก: กู๊ดไนท์ เฮ้าส์

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : กู๊ดไนท์ เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่สาย เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 5/4 หมู่ 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9429 0205, 0 5364 6995
 • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.goodnighthouse.com
 • อีเมลล์ : webmaster@goodnighthouse.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย