ข้อมูลที่พัก: เกรทเธอร์ แม่โขง ลอด์จ

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : เกรทเธอร์ แม่โขง ลอด์จ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงแสน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : หมู่ 1 หมู่บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5378 4450-2, 0 2252 7114
 • จำนวนห้อง : 56 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : gml@doitung.org
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย