ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ขันทองคำ

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ขันทองคำ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่สาย เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 1,590 บาท
 • ที่อยู่ : 40 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5373 4222, 0 5373 4555
 • จำนวนห้อง : 47 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.ktkhotel.com
 • อีเมลล์ : mail@ktkhotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย