ข้อมูลที่พัก: คุณลักษณ์ รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : คุณลักษณ์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เทิง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 5 บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1673 1216, 08 9759 1691, 08 5723 9139
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lukphucheefah.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย