ข้อมูลที่พัก: เคียงดาว รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : เคียงดาว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 229 หมู่ 2 บ้านจอมจันทร์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5391 8500, 08 6924 3310, 08 1808 1099, 08 1828 6699
 • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kiangdaoresort.com
 • อีเมลล์ : info@kiangdaoresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย