ข้อมูลที่พัก: แคทเอเจนซี่ เทรดดิ้ง

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : แคทเอเจนซี่ เทรดดิ้ง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : พาน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 785 บาท
 • ที่อยู่ : 299 หมู่ 14 บ้านสันทราย ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5372 3280-5
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.cat-trading.in.th
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย