ข้อมูลที่พัก: จอมจันทร์ รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : จอมจันทร์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 196 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5365 3456, 0 5365 3447
 • จำนวนห้อง : 29 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : jomjanresort@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย