ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ชัยวาฤทธิ์

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ชัยวาฤทธิ์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เวียงป่าเป้า เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 100 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 8 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5378 1160, 08 1022 1105
 • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย