ข้อมูลที่พัก: เชียงรุ่ง

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : เชียงรุ่ง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : พาน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 320 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 1265 ถ.พหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5372 2322, 0 5372 2433
 • จำนวนห้อง : 36 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย