ข้อมูลที่พัก: เชียงแสนโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท 2

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

  • ชื่อโรงแรม : เชียงแสนโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท 2
  • สถานที่ : เชียงแสน เชียงราย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 663 หมู่ 2 ถ.รอบเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5365 1100, 0 5377 7123, 08 1655 9221, 0 2362 5686-8
  • จำนวนห้อง : 37 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.chengsanresort.com
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย