ข้อมูลที่พัก: ซี แอนด์ ซี เวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ซี แอนด์ ซี เวียงป่าเป้า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เวียงป่าเป้า เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 153 หมู่ 6 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5395 2312-4
 • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : pdawpp@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย