ข้อมูลที่พัก: ณัฎฐิพล รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ณัฎฐิพล รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 109 หมู่ 12 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1950 4751, 0 5318 0095-6, 0 5318 0035
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nattiponresort.com
 • อีเมลล์ : info@nattiponresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย