ข้อมูลที่พัก: ตูบบนดอย รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ตูบบนดอย รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 94 หมู่ 15 บ้านป่าเมี้ยง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1414 5513, 08 1919 1956
 • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.toobbondoi.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย