ข้อมูลที่พัก: ท่าเรือ รีสอร์ท แอนด์ เกสต์เฮาส์

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ท่าเรือ รีสอร์ท แอนด์ เกสต์เฮาส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงของ เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 100 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 387 หมู่ 1 บ้านหัวเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5379 1237, 08 6115 2781, 08 4806 0521
 • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย