ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติขุนแจ

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติขุนแจ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เวียงป่าเป้า เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติขุนแจ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5316 3364, 0 2562 0760, 08 4489 2173
 • จำนวนห้อง : 2 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : khunchae_np@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย