ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : พาน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,800 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5316 3363, 08 1960 2456
 • จำนวนห้อง : 1 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : reserve@dnp.go.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย