ข้อมูลที่พัก: ธัญญามาศ รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ธัญญามาศ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงแสน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 272 หมู่ 2 ถ.หนองมูด ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5365 0923, 08 1734 2391, 0 5377 7441
 • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.thunyamach.com
 • อีเมลล์ : nat_dj773@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย