ข้อมูลที่พัก: ธารทิพย์ วิลล่า รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : ธารทิพย์ วิลล่า รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จัน เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 75 หมู่ 1 ถ.หิรัลนคร ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5366 0123, 0 5377 2311
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย