ข้อมูลที่พัก: นากา ฮิลล์

จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 • ชื่อโรงแรม : นากา ฮิลล์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงราย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : 83 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5370 2120, 08 1818 9684
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nagahill.com
 • อีเมลล์ : reservation@nagahill.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย